Ψαροπούλου, Τσουκαλάδες (1984)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ψαροπούλου, Τσουκαλάδες (1984)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Μπέττυ Ψαροπούλου, Τελευταίοι τσουκαλάδες του ανατολικού αιγαίου (Πελοποννησιακό Λαογραφικό Ίδρυμα, Ναύπλιο 1984)