Κοντάρας, Φορεσιές από τα Παλάτια της Προκοννήσου (1998)
[Bibliography]

Abbreviation
Κοντάρας, Φορεσιές από τα Παλάτια της Προκοννήσου (1998)
Form of publication
Booklet

Θοδωρής Κοντάρας, Οι φορεσιές από τα Παλάτια της Προκοννήσου (Μαρμαρά) Μικρασιατικά Χρονικά Ανάτυπο, (Αθήνα 1998)

Data
Thodoris Kontaras, “Traditional Costumes of [the port-town] Palatia in the Island of Marmara [See of Marmara]” (in Greek).
Key words
Attica.
Costume / clothing.
Folklore.
Marmara Islands.
Refugees.
Sea of Marmara / Propontis.