Κοντάρας, Φορεσιές από τα Παλάτια της Προκοννήσου (1998)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Κοντάρας, Φορεσιές από τα Παλάτια της Προκοννήσου (1998)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Τευχίδιο

Θοδωρής Κοντάρας, Οι φορεσιές από τα Παλάτια της Προκοννήσου (Μαρμαρά) Μικρασιατικά Χρονικά Ανάτυπο, (Αθήνα 1998)

Στοιχεία
Ανάτυπο από τον 20ό τόμο των Μικρασιατικών Χρονικών «Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου Μικρασιατικής Λαογραφίας» (29/11-1/12/1996). Θέμα τα ενδυματολογικά των Ρωμιών στα Παλάτια του Μαρμαρά (κωμόπολη στα βόρεια της Προκοννήσου / Μαρμαρά, του μεγαλύτερου από τα νησιά των Μαρμαρονήσων στην Προποντίδα / Θάλασσα του Μαρμαρά). Η μελέτη στηρίζεται κυρίως στις φορεσιές που διέσωσαν οι πρόσφυγες, οι περισσότεροι των οποίων είναι εγκαταστημένοι στα Νέα Παλάτια Ωρωπού.
Λέξεις - κλειδιά
Αττική.
Ένδυμα, ενδύματα.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Λαογραφία.
Μαρμαρονήσια.
Πρόσφυγες.