Χρονικό της Καισαριανής / Story of Kaisariani (1974)
[Bibliography]

Abbreviation
Χρονικό της Καισαριανής / Story of Kaisariani (1974)
Form of publication
Book

Το Χρονικό της Καισαριανής / The Story of Kaisariani (ΦΕΑ - Φιλοδασική Ένωσις Αθηνών / ASFOTT – The Athens Society of the Friends of the Trees, Αθήνα 1974)

Key words
Attica.
Ecology.
Forest.
Hymettus Mountain / Hymettos.
Monasteries.
Natural environment.