Χρονικό της Καισαριανής / Story of Kaisariani (1974)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Χρονικό της Καισαριανής / Story of Kaisariani (1974)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Το Χρονικό της Καισαριανής / The Story of Kaisariani (ΦΕΑ - Φιλοδασική Ένωσις Αθηνών / ASFOTT – The Athens Society of the Friends of the Trees, Αθήνα 1974)

Λέξεις - κλειδιά
Αναστηλώσεις.
Αττική.
Δάση.
Μοναστήρια.
Οικολογία.
Υμηττός.
Φυσικό περιβάλλον.