Ψαρρός, Αϊβαλί (2017)
[Bibliography]

Abbreviation
Ψαρρός, Αϊβαλί (2017)
Form of publication
Book

Δημητρός Ε. Ψαρρός, Το Αϊβαλί και η Μικρασιατική Αιολίδα, Κωστούλα Σκλαβενίτη (εκδ. επιμ.) (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2017)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-250-687-5
Data
Dimitrios Psarros, Aivali [Ayvalik] and the Asia Minor Aiolis [in Greek]. This is a book of 628 pages with 200 maps, topographical and architectural designs, over 800 figures, which covers the history of a famous Greek port city of the East Aegean during the Ottoman period.
Key words
Aeolis / Aeolia.
Agrarian economy.
Aivali / Kydoniai / Ayvalık.
Architecture.
Archives.
Asia Minor / Asian Turkey.
Asia Minor Hellenism.
Commerce.
Commercial houses.
Greek education.
Greek War of Independence, 1821.
Harbor.
House, family.
House, houses.
Industry.
Map.
Medieval era.
Monasteries.
Olive press.
Olive-growing centers.
Orthodox churches.
Ottoman period.
Ottoman sources.
Persecution, 1913-1918.
Photographic archives.
Plans, elevations.
Scholars.
Settlement.
Urban planning.