Χασιώτης, Σχέσεις Ελλήνων και Ισπανών στα χρόνια της Τουρκοκρατίας (1969)
[Bibliography]

Abbreviation
Χασιώτης, Σχέσεις Ελλήνων και Ισπανών στα χρόνια της Τουρκοκρατίας (1969)
Form of publication
Book

Ιωάννης Κ. Χασιώτης, Σχέσεις Ελλήνων και Ισπανών στα χρόνια της Τουρκοκρατίας (Θεσσαλονίκη 1969)

Data
J. K. Hassiotis, Greek-Spanish Relations During the Turkish Domination (Thessaloniki 1969) in Greek. English Summary pp. 57-61. Total pages 70.
Key words
Adriatic Sea.
Archives.
Arvanites.
Clergy, clergymen.
Commerce.
Constantinople / Polis / Istanbul.
Crete.
Cyprus.
Diplomacy.
Epirotes.
Epirus / Epiros.
Epirus North / Epiros North.
Ferdinand II of Aragon.
Greek War of Independence, 1821.
Greeks.
Himara / Himarë / Χειμάρρα / Himarra.
Iberian Peninsula.
Ionian Sea.
Isabella I of Castile.
Kerkyra / Corfu.
Madrid.
Mani.
Mediterranean.
Naples / Napoli.
Ottoman Empire.
Ottoman period.
Palaeologan age / Palaiologan age.
Renaissance.
Sicily.
Spain.
Spaniard / Spaniards.
Toledo.
Travelers.
Venice.
Western Mediterranean.