Χασιώτης, Σχέσεις Ελλήνων και Ισπανών στα χρόνια της Τουρκοκρατίας (1969)
[Bibliography]