Μαρινάτος, Κρήτη και μυκηναϊκή Ελλάς
[Bibliography]

Abbreviation
Μαρινάτος, Κρήτη και μυκηναϊκή Ελλάς
Form of publication
Art Book

Σπυρίδων Μαρινάτος, Μαξ Χίρμερ Κρήτη και μυκηναϊκή Ελλάς. Φωτογραφίαι Μαξ Χίρμερ (Εκδόσεις Αθηνών, Αθήνα 1959)

Collective work
Yes
Key words
Argolid.
Bronze Age.
Ceramics / pottery.
Crete.
Gold.
Grave-goods.
Minoan civilization.
Minoan Crete.
Mycenae.
Mycenaean age.
Mycenean Greece.
Palace.
Peloponnese.
Photographic archives.
Plans, elevations.