Μαρινάτος, Κρήτη και μυκηναϊκή Ελλάς
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Μαρινάτος, Κρήτη και μυκηναϊκή Ελλάς
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο Τέχνης

Σπυρίδων Μαρινάτος, Μαξ Χίρμερ Κρήτη και μυκηναϊκή Ελλάς. Φωτογραφίαι Μαξ Χίρμερ (Εκδόσεις Αθηνών, Αθήνα 1959)

Συλλογικό έργο
Ναι
Λέξεις - κλειδιά
Ανάκτορο.
Αργολίδα.
Εποχή Χαλκού.
Κεραμική.
Κρήτη.
Κτερίσματα.
Μινωική Κρήτη.
Μινωικός πολιτισμός.
Μουσεία.
Μυκήναι / Μυκήνες.
Μυκηναϊκή Ελλάδα.
Μυκηναϊκή εποχή.
Οχυρωματική τέχνη.
Πελοπόννησος.
Σχέδια, όψεις.
Φωτογραφικά Αρχεία.
Χρυσός.