Κοντογιάννης, Γεωγραφία Μικράς Ασίας (1921, 1995)
[Bibliography]

Abbreviation
Κοντογιάννης, Γεωγραφία Μικράς Ασίας (1921, 1995)
Form of publication
Book

Παντελής Μ. Κοντογιάννης, Γεωγραφία της Μικράς Ασίας. Φυσική σύστασις της χώρας. Πολιτική γεωγραφία. Φυσικός πλούτος. (Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1η ανατύπωση, Αθήνα 1995)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7133-40-4
First edition
Publisher of first edition
Σύλλογος προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, αρ. έκδ. 11. Τύποις Π. Α. Πετράκου
Place of publication of first edition
Αθήνα
Date of publication of first edition
1921
Key words
Adana, Vilayet / Province of Adana.
Anatolia.
Ankara, Vilayet / Province of Ankara.
Armenians.
Asia Minor / Asian Turkey.
Asian Istanbul.
Asian Turkey.
Asian Turkey, geomorphology.
Aydin, Vilayet / Province of Aydin-Smyrna.
Black Sea, Turkish coast.
Bursa, Vilayet / Province of Bursa.
Ecumenical Patriarchate, Metropolises of Asia Minor / Anatolia.
Ethnology.
Fauna.
Flora.
Hellenism.
Jews of the East / Levant.
Kastamonu, Vilayet / Province of Kastamonu.
Konya, Vilayet of Konya.
Kurds.
Marmara Islands.
Means of transport.
Nicomedia / Izmit.
Olive-growing centers.
Ottoman Empire, 20th c.
Ottoman period.
Pontus / Pontos.
Prussa / Bursa.
Railway.
Romiosyne.
Sericulture.
Sivas, Vilayet of.
Smyrna / İzmir.
Trebizond, Vilayet of Trebizond.
Troad, peninsula.
Yörük, nomads.