Κοντογιάννης, Γεωγραφία Μικράς Ασίας (1921, 1995)
[Bibliography]