Κορομηλά, 1453 (1992)
[Bibliography]

Abbreviation
Κορομηλά, 1453 (1992)
Form of publication
Booklet

Μαριάννα Κορομηλά, 1453. Η ύστατη αγωνία της βυζαντινής πρωτεύουσας και η Άλωση που δεν έγινε ποτέ σειρά Διαλέξεις Δ1, Κωνσταντινούπολις, 01 (Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα, Αθήνα 1992)

Data
Marianna Koromila, 1453. The Byzantine capital: its last struggle and the Fall that never was (in Greek). Historical narrative of the siege of Constantinople (April to May 1453) and overview of the events leading up to it. Accompanied by maps and drawings. Three demotic songs (pp. 50-51) about the City’s ‘Fall’, as the capture of Constantinople is always known in the popular and scholarly Greek imagination. Publication notice and brief bibliographic note pp. 53-54. Total pages 54.
Key words
Bosphorus / Bosphoros / Bosporos.
Byzantine fortifications.
Byzantine nobility / noblemen.
Catalans.
Constantine XI Palaeologus / Konstantinos XI Palaiologos.
Constantinople / Polis / Istanbul.
Council of Florence.
Early Ottoman period.
Eastern Thrace / European Turkey.
Fall of Constantinople, 1453.
Genovese.
Golden Horn.
John VIII Palaeologus / Ioannes VIII Palaiologos.
Land Walls.
Late Byzantine period.
Mehmet II, the Conqueror.
Mistra / Mystras.
Myths, legends.
Old City, Istanbul.
Palaeologans / Palaiologans.
Sea of Marmara / Propontis.
Siege.
Venetians.