Κορομηλά, 1453 (1992)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Κορομηλά, 1453 (1992)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Τευχίδιο

Μαριάννα Κορομηλά, 1453. Η ύστατη αγωνία της βυζαντινής πρωτεύουσας και η Άλωση που δεν έγινε ποτέ σειρά Διαλέξεις Δ1, Κωνσταντινούπολις, 01 (Πολιτιστική Εταιρεία Πανόραμα, Αθήνα 1992)

Στοιχεία
Ιστορικό αφήγημα με θέμα την πολιορκία της Κωνσταντινουπόλεως (Απρίλιος – Μάιος 1453) και σύνοψη των γεγονότων που προηγήθηκαν. Συνοδεύεται από χαρτογραφήματα και σχέδια. Τρία δημοτικά τραγούδια για την Άλωση σσ. 50-51. Εκδοτικό Σημείωμα και Σύντομη Βιβλιογραφική Αναφορά σσ. 53-54. Σύνολο σελ. 54.
Λέξεις - κλειδιά
Άλωση 1453.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Βενετοί.
Βόσπορος.
Βυζαντινές οχυρώσεις.
Βυζαντινοί άρχοντες.
Γενοβέζοι.
Έλενα Δραγάτζη Παλαιολογίνα, αυτοκράτειρα.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος.
Καταλανοί.
Κεράτιος κόλπος.
Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος.
Κωνσταντινούπολις / Κωνσταντινούπολη / Πόλις / Πόλη.
Μεχμέτ Β΄ ο Πορθητής.
Μύθοι, θρύλοι.
Μυστράς.
Παλαιά Πόλη.
Παλαιολόγοι.
Πολιορκία.
Πρώιμη Οθωμανική περίοδος.
Ρούμελι Χισάρ.
Σύνοδος Φλωρεντίας.
Υστεροβυζαντινή περίοδος.
Χερσαία Τείχη.