Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων τ. Α΄ (2010)
[Bibliography]

Abbreviation
Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων τ. Α΄ (2010)
Form of publication
Book

Μανουήλ Ιω. Γεδεών, Ιστορία των του Χριστού πενήτων (1453-1913), Φίλιππος Ηλιού (φιλολογ. επιμ.) τ. Α΄ (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης, Αθήνα 2010)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-250-441-3
First edition
Place of publication of first edition
Αθήνα
Date of publication of first edition
1939-1941
Key words
Balat, neighborhood.
Bosphorus / Bosphoros / Bosporos.
Ecclesiastical buildings.
Ecclesiastical history.
Ecumenical Patriarchate.
Fires.
Galata.
Gedeon, Manuel.
Greek education.
Hellenism.
Holy Mountain / Mount Athos / Hagion Oros.
Istanbul, Greek Orthodox cemeteries.
Istanbul, Orthodox churches.
Megali tou Genous Scholi / Patriarchal Academy.
Metochia / monastic dependencies, Mount Sinai.
Monasteries.
Old City, Istanbul.
Orthodoxy.
Ottoman Empire.
Ottoman period.
Patriarch of Constantinople.
Pera / Beyoğlu.
Phanariotes.
Romiosyne.