Ι Ε Ε  τ. Η΄  Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι, 642-1071 (1979)
[Bibliography]

Abbreviation
Ι Ε Ε  τ. Η΄  Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι, 642-1071 (1979)
Form of publication
Book

Μ. Ανάστος, Σπ. Βρυώνης, Α. Δικηγορόπουλος, Μαρία Νυσταζοπούλου, Ν. Οικονομίδης, Ν. Σβορώνος, Μ. Χατζηδάκης, Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. Η΄. Βυζαντινός Ελληνισμός, Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι (642-1071) Η΄ Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Εκδοτική Αθηνών Α. Ε. Εταιρία Ιστορικών Εκδόσεων, Αθήνα 1979)

Collective work
Yes
Data
The History of the Greek Nation vol. VIII, 642 - 1071 (1979) in Greek
Key words
Abbasids, dynasty.
Aegean Sea.
Aleppo / Haleb.
Amorian dynasty.
Anatolia.
Arab-Byzantine conflicts.
Arabs.
Asia Minor.
Balkans.
Basil I, emperor.
Basil II, the Bulgar-slayer,.
Bulgar Khanate.
Bulgarians.
Byzantine army.
Byzantine art.
Byzantine cities.
Byzantine Constantinople.
Byzantine emperors.
Byzantine Empire.
Byzantine fleet.
Byzantine institutions.
Byzantine intellectuals.
Byzantine manuscripts.
Byzantine monuments.
Byzantine period.
Byzantine philosophy.
Byzantine Thessalonica.
Caliphate of Damascus.
Catholic Church / Latin Church.
Cilicia.
Constantine IX Monomachos.
Constantine V “Kopronymos”.
Constantine VII Porphyrogenitus / Konstantinos VII Porphyrogennitos.
Constantinople.
Crete.
Cyprus.
Eastern Thrace / European Turkey.
Ecclesiastical history.
Economy.
Ecumenical councils.
Greece.
Holy Mountain / Mount Athos / Hagion Oros.
Hungarians.
Iconoclasm.
Islam.
Italy.
Law.
Leo VI, the Wise.
Map.
Medieval era.
Michael Psellus / Psellos.
Middle Byzantine period.
Nicephorus II Phocas / Nikephoros II Phokas.
Normans / Normands.
Pechenegs, people.
Photios I, Ecumenical Patriarch.
Rhodian Sea Law.
Rus / Russians.
Saints.
Samuel, tsar.
Sicily.
Siege.
Slavs.
Taxes, taxation.
Thema, Byz. admin. unit.
Thrace.
Umayyad, dynasty.
War.