Ι Ε Ε  τ. Η΄  Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι, 642-1071 (1979)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ι Ε Ε  τ. Η΄  Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι, 642-1071 (1979)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Μ. Ανάστος, Σπ. Βρυώνης, Α. Δικηγορόπουλος, Μαρία Νυσταζοπούλου, Ν. Οικονομίδης, Ν. Σβορώνος, Μ. Χατζηδάκης, Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους τ. Η΄. Βυζαντινός Ελληνισμός, Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι (642-1071) Η΄ Ιστορία του Ελληνικού Έθνους (Εκδοτική Αθηνών Α. Ε. Εταιρία Ιστορικών Εκδόσεων, Αθήνα 1979)

Συλλογικό έργο
Ναι
Στοιχεία

Ο όγδοος από τους 17 τόμους της Ιστορίας του Ελληνικού Έθνους καλύπτει τη Μέση Βυζαντινή περίοδο, από την εποχή της ταχύτατης εξάπλωσης των Αράβων, τον θάνατο του αυτοκράτορα Ηράκλειου και τη μεγάλη κρίση στην οποία εισέρχεται η Βυζαντινή Αυτοκρατορία έως την ανάκαμψη του 9ου αι., το τέλος της Εικονομαχίας και την εποχή της ακμής, επί της βασιλείας της λεγόμενης «Μακεδονικής» δυναστείας.

Η πρώτη μεγάλη ενότητα τιτλοφορείται: «Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία του Ελληνικού Έθνους 642-1071» σσ. 7-151. Περιλαμβάνονται: Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου, «Οι Κρίσιμοι Χρόνοι 642-802» σσ. 8-45, Μαρία Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου, «Η Ανόρθωση 802-945» σσ. 46-97, Νικόλαος Οικονομίδης, «Η ενοποίηση του Ευρασιατικού Χώρου 945-1071» σσ. 98-151. Στην δεύτερη ενότητα: Νικόλαος Οικονομίδης, «Πολιτεία – οικονομία – κοινωνία. Το Νέο Κράτος της Μέσης Βυζαντινής Περιόδου» σσ. 154-179, Νικόλαος Σβορώνος, «Οικονομία – κοινωνία » σσ. 180-213.

Στην τρίτη ενότητα «Πνευματικός βίος και πολιτισμός» σσ. 214-325 περιλαμβάνονται: Μ. Ανάστος, «Δίκαιο» σσ. 216-227, «Λογοτεχνία» σσ. 235-245, «Θεολογία» σσ. 246-265, «Φιλοσοφία» σσ. 266-273, Μ. Χατζηδάκης, «Η μεσοβυζαντινή τέχνη» σσ. 274-325.

Στην τέταρτη ενότητα «Ο Ελληνισμός της Ανατολής. Χερσόνησος Αίμου, Μικρά Ασία, Κύπρος» σσ. 328-361 περιλαμβάνονται: Αικατερίνη Χριστοφιλοπούλου, «Χερσόνησος του Αίμου» σσ. 328-334, Νικόλαος Σβορώνος, «Η αναβίωση του ελληνισμού» σσ. 334-343, Σπύρος Βρυώνης, «Μικρά Ασία» σσ. 344-354, Ανδρέας Δικηγορόπουλος, «Η Κύπρος από το 642 ως το 965» σσ. 354-361.

Βιβλιογραφία (κατά θέματα) σσ. 362-373. Γενικό Ευρετήριο σσ. 373-383. Κατάλογος εικόνων σσ. 383-384. Κατάλογος χαρτών και διαγραμμάτων σ. 384. Εποπτική Επιτροπή και Συγγραφείς του Η΄ τόμου σσ. 389-391. Περιλαμβάνονται 151 φωτ (BW και C), 9 χάρτες και διαγράμματα (ειδικά κατασκευασμένα για την έκδοση). Σύνολο σελ. 392, βιβλίο μεγάλου σχήματος (31 Χ 24), σκληρό εξώφυλλο.

Τη γενική εποπτεία των τριών βυζαντινών τόμων είχε ο Διονύσιος Ζακυθηνός.

>>>>> Δείτε και Συνοδευτικό Υλικό <<<<
Λέξεις - κλειδιά
Αββασίδες, δυναστεία / Abbasids.
Άγιοι, αγίες.
Άγιον Όρος / Άγιο Όρος.
Αιγαίο.
Ανατολία.
Ανατολική Θράκη / Ευρωπαϊκή Τουρκία.
Άραβες.
Αραβοβυζαντινές συγκρούσεις.
Βαλκάνια.
Βασίλειος Α΄, αυτοκράτορας.
Βασίλειος Β΄ ο Βουλγαροκτόνος.
Βουλγαρικό Χανάτο.
Βούλγαροι.
Βυζαντινά μνημεία.
Βυζαντινά χειρόγραφα.
Βυζαντινές πόλεις.
Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
Βυζαντινή εποχή.
Βυζαντινή Θεσσαλονίκη.
Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη.
Βυζαντινή τέχνη.
Βυζαντινή φιλοσοφία.
Βυζαντινοί αυτοκράτορες.
Βυζαντινοί διανοούμενοι.
Βυζαντινοί θεσμοί.
Βυζαντινός στόλος.
Βυζαντινός στρατός.
Δίκαιο.
Δυναστεία Αμορίου.
Εικονομαχία.
Εκκλησιαστική ιστορία.
Ελλάδα.
Θέμα, διοικητική ενότητα.
Θράκη.
Ισλάμ.
Ιταλία.
Καθολική Εκκλησία / Λατινική Εκκλησία.
Κιλικία.
Κρήτη.
Κύπρος.
Κωνσταντίνος Ε΄ ο Κοπρώνυμος.
Κωνσταντίνος Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος.
Κωνσταντίνος Θ΄ Μονομάχος.
Κωνσταντινούπολη.
Λέων ΣΤ΄ ο Σοφός.
Μεσαιωνική εποχή.
Μεσοβυζαντινή περίοδος.
Μικρά Ασία.
Μιχαήλ Ψελλός.
Νικηφόρος Β΄ Φωκάς, αυτοκράτορας.
Νόμος Ροδίων Ναυτικός.
Νορμανδοί / Normans.
Οικονομία.
Οικουμενικές σύνοδοι.
Ομαγιάδες, δυναστεία / Umayyad.
Ούγγροι.
Πετσενέγοι / Πετζενέγοι / Πατσινάκοι.
Πόλεμος.
Πολιορκία.
Ρως / Ρώσοι.
Σαμουήλ τσάρος.
Σικελία.
Σλάβοι.
Φόροι, φορολογία.
Φώτιος Α΄, Οικουμενικός Πατριάρχης.
Χαλέπι / Aleppo / Haleb.
Χαλιφάτο της Δαμασκού.
Χάρτης.