Τσιτσελίκης, Τα Βακούφια (2011)
[Bibliography]

Abbreviation
Τσιτσελίκης, Τα Βακούφια (2011)
Form of publication
Book

Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Τα βακούφια των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων στον ευρωπαϊκό δρόμο της Τουρκίας Σειρά Μελετών ΚΕΜΟ 4, Περίοδος Β΄ (Εκδόσεις Βιβλιόραμα, ISBN 978-960-9548-00-7 Αθήνα 2011)

Key words
Asian Istanbul.
Balıklı, Greek Orthodox Home for the Elderly.
Balıklı, Greek Orthodox Hospital.
Bosphorus / Bosphoros / Bosporos.
Cemetery.
Ecumenical Patriarchate.
Ecumenical Patriarchate, 20th c..
Greek Orthodox Community of Istanbul.
Human rights – violations.
Ideology.
Imbros / Imvros / Gökçeada.
Istanbul, 21st c.
Istanbul, Greek Orthodox cemeteries.
Istanbul, Orthodox churches.
Istanbul, Thracian suburbs.
Kadıköy / Chalcedon.
Monasteries.
Old City, Istanbul.
Pege Monastery, Balıklı.
Pera / Beyoğlu.
Princes’ Islands.
Romiosyne.
School.
Scutari / Üsküdar.
Şişli.
Societies, clubs, fraternities.
Tenedos / Bozcaada.
Treaty of Lausanne, 1923.
Turkey.
Turkey, modern.
Turkish policies.
Upper Bosphorus.
Vakıfs / Vakifs.