Τσιτσελίκης, Τα Βακούφια (2011)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Τσιτσελίκης, Τα Βακούφια (2011)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Κωνσταντίνος Τσιτσελίκης, Τα βακούφια των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων στον ευρωπαϊκό δρόμο της Τουρκίας Σειρά Μελετών ΚΕΜΟ 4, Περίοδος Β΄ (Εκδόσεις Βιβλιόραμα, ISBN 978-960-9548-00-7 Αθήνα 2011)

Στοιχεία

Η μελέτη πραγματεύεται το νομικό καθεστώς των μειονοτικών ιδρυμάτων (Βακούφια) των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων στην Τουρκία: στην Κωνσταντινούπολη και στα νησιά Ίμβρος και Τένεδος. Αναλυτικά: στα Σχόλια που ακολουθούν.

Πρόλογος του καθηγητή Νίκου Αλιβιζάτου σσ. 13-17. Βιβλιογραφία σσ. 233-239. Παράρτημα Α΄ «Τα ελληνορθόδοξα κοινοτικά ιδρύματα» με Κατάλογο σσ. 241-251. Παράρτημα Β΄ «Γεωγραφική κατανομή των κοινοτήτων της ευρύτερης Κωνσταντινούπολης» με χάρτη σ. 252. Παραρτημα Γ΄ «Γεωγραφική κατανομή των Ρωμιών στην ευρύτερη Κωνσταντινούπολη» με χάρτη σ. 253. Παράρτημα Δ΄ «Τα μειονοτικά σχολεία στην Κωνσταντινούπολη» Κατάλογος σσ. 254-256. Παράρτημα Ε΄ «Τα κοινοτικά ελληνορθόδοξα ιδρύματα σύμφωνα με την επίσημη εγγραφή τους από τη Γενική Διεύθυνση Βακουφίων» Κατάλογος σσ. 257-259. Παράρτημα ΣΤ΄ «Ο Νόμος 5737 περί ιδρυμάτων» [αγγλική μετάφραση] σσ. 260-280. Σύνολο σελ. 282.

Δες και: Κουρμπάν, Τσιτσελίκης, Μειονοτικά Βακούφια (2010)
Λέξεις - κλειδιά
Ανθρώπινα Δικαιώματα – Παραβιάσεις.
Άνω Βόσπορος.
Ασιατική Κωνσταντινούπολη.
Βακούφια.
Βόσπορος.
Ιδεολογία.
Ίμβρος / Imvroz / Gökçeada.
Κωνσταντινούπολη, 21ος αι..
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Κωνσταντινούπολη, ρωμαίικα κοιμητήρια.
Μοναστήρια.
Μονή Πηγής, Μπαλουκλί.
Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Γηροκομείο.
Μπαλουκλί, Ρωμαίικο Νοσοκομείο.
Νεκροταφείο.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Οικουμενικό Πατριαρχείο, 20ός αι..
Παλαιά Πόλη.
Πέραν / Μπέιογλου.
Πόλη, θρακικά προάστια.
Πριγκηπόννησα.
Ρωμαίικη Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ρωμιοσύνη.
Σισλί / Σισλή / Şişli.
Σκούταρι / Ουσκουντάρ.
Σύλλογος / Σωματείο / Αδελφότητα / Λέσχη.
Συνθήκη Λωζάννης 1923.
Σχολείο.
Τένεδος / Bozcaada.
Τουρκία.
Τουρκία, σύγχρονη.
Τουρκική πολιτική.
Χαλκηδόνα / Καντίκιοϊ.