Σταυρίδης, Ιστορία Οικ. Πατριαρχείου (1987)
[Bibliography]

Abbreviation
Σταυρίδης, Ιστορία Οικ. Πατριαρχείου (1987)
Form of publication
Book

Βασίλειος Σταυρίδης, Ιστορία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, (1453 - Σήμερον) (Εκδοτικός οίκος Αφελφών Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 1987)

Key words
Catalogue of religious leaders.
Catholic Church / Latin Church.
Clergy, clergymen.
Cyril Lucaris / Cyril Lukaris, Ecumenical Patriarch.
Ecumenical Patriarchate.
Modern period.
Orthodox Churches, organizations.
Ottoman period.
Patriarch of Constantinople.
Phanar.
Protestants.
Theology.