Σταυρίδης, Ιστορία Οικ. Πατριαρχείου (1987)
[Bibliography]