Ευσέβιος Καισαρείας, Βίος Μ. Κωνσταντίνου (2011)
[Bibliography]

Abbreviation
Ευσέβιος Καισαρείας, Βίος Μ. Κωνσταντίνου (2011)
Form of publication
Book

Ευσέβιος Καισαρείας, Βίος Μεγάλου Κωνσταντίνου, Βασίλης Κατσαρός (πρόλογος, εισαγωγή, σχόλια), Γεώργιος Α. Ράπτης (μτφρ.), σειρά Βυζαντινοί Συγγραφείς 16 (Eκδόσεις Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2011)

Collective work
Yes
ISBN / ISSN
ISBN 978-960-463-084-4
First edition
Title of first edition
Ευσέβιος Καισαρείας, Βίος Κωνσταντίνου
Publisher of first edition
Editio Princeps, H. Stephanus (ed.)
Place of publication of first edition
Paris
Date of publication of first edition
1544
Source
Yes
Key words
Africa, Late Antiquity.
Ancient Greek gods.
Ancient temple.
Antioch / Antakya.
Arian, Arianism.
Bethlehem.
Bithynia.
Britain.
Byzantine sources.
Christian pilgrimage.
Christianity.
Christians.
Church architecture.
Clergy, clergymen.
Constantine the Great.
Constantinople / Polis / Istanbul.
Constantius Chlorus.
Diocletian.
Early Byzantine Constantinople.
Easter.
Ecclesiastical buildings.
Egypt.
Emperor cult.
Ethiopia.
Eusebios of Caesarea / Eusebius of Caesarea.
Eusebios of Nikomedeia.
First Ecumenical Council.
Gaza.
Goths.
Helena, augusta, saint.
Holy Land.
Holy Sepulcher.
Ideology.
Institutions.
Iznik / Nicaea.
Jerusalem.
Lactantius.
Late Antiquity.
Latin language.
Lebanon, state.
Licinius, augustus.
Maximian, augustus / Maximianus.
Middle East.
Pagans.
Palestine.
Phoenicia.
Phoenix, mythical bird.
Prayer.
Rhine, river.
Rituals.
Rome.
Sacraments / Shrines.
Saints.
Saints Constantine and Helena.
Sarmatians.
Sasanids / Sassanian Persians.
Shapur II.
Thrace.
Trier, city.
Tyre / Şūr.