Ευσέβιος Καισαρείας, Βίος Μ. Κωνσταντίνου (2011)
[Bibliography]