Μήλλας, Πρώτη και Αντιγόνη (1992)
[Bibliography]

Abbreviation
Μήλλας, Πρώτη και Αντιγόνη (1992)
Form of publication
Photographic Album

Ακύλας Μήλλας, Πρώτη και Αντιγόνη, τα Πριγκηπόνησα (Σύλλογος Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Η Μνημοσύνη» , έκδοση αρ. 3, με τη φροντίδα των εκδόσεων Άγρα, Αθήνα 1992)

ISBN / ISSN
ISBN 960-220-304-8
Data
Akilas Millas, Prote [Kınalıada], Antigone [Burgazada], the Princes’ Isles (Athens 1992) in Greek. This is the complete history of two of the islands of the small Archipelago in the east side of the Marmara accompanied by archive illustrations. Among others see the chapter Άνθρωποι της θάλασσας' [Men of the sea] with its extraordinary descriptions and highly valuable information, pp. 451-495.
Key words
Antigone isl. / Burgazada.
Armenian Community of Istanbul.
Benefactors.
Byzantine emperors.
Byzantine nobility / noblemen.
Byzantine period.
Byzantine remains.
Chiotes.
Ecumenical Patriarchate.
Fishing, fisheries.
Ioakeim III, Ecumenical Patriarch.
Istanbul, Orthodox churches.
Jewish Community of Istanbul.
Map.
Marine environment.
Metropolis of Chalcedon, Ecumenical Patriarchate.
Metropolis of the Princes’ Islands.
Monasteries.
Ottoman period.
Princes’ Islands.
Proti isl. / Kınaliada.
Resort.
Romiosyne.
Sea of Marmara / Propontis.
Social welfare.
Twentieth century.