Μήλλας, Πρώτη και Αντιγόνη (1992)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Μήλλας, Πρώτη και Αντιγόνη (1992)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Φωτογραφικό Λεύκωμα

Ακύλας Μήλλας, Πρώτη και Αντιγόνη, τα Πριγκηπόνησα (Σύλλογος Ιστορικής και Λαογραφικής Έρευνας «Η Μνημοσύνη» , έκδοση αρ. 3, με τη φροντίδα των εκδόσεων Άγρα, Αθήνα 1992)

ISBN / ISSN
ISBN 960-220-304-8
Στοιχεία
Ο Κωνσταντινουπολίτης ιστοριοδίφης, με τους τόμους που έχει εκδώσει για τα Πριγκηπόννησα, αρχίζοντας από τη Χάλκη, έχει εξαντλήσει την ιστορία των νησιών του μικρού μαρμαριανού αρχιπελάγους, παρουσιάζοντας κάθε πτυχή του θέματος. Η αναλυτική εξιστόρηση, αλλά και η ανάπτυξη επί μέρους θεμάτων, όπως οι προσωπογραφίες νησιωτών, οι διάσημοι παραθεριστές, οι μεγάλες εορτές της Ρωμιοσύνης, τα πανηγύρια, ή τα διεθνή γεγονότα που σχετίζονται με τα νησιά (πχ ο Κριμαϊκός πόλεμος), συνοδεύονται από τα θαυμάσια σχέδια του ίδιου του συγγραφέα και το σπάνιο αρχειακό υλικό (έγγραφα, χαρακτικά, σφραγίδες των ρωμαίικων κοινοτήτων, φωτογραφίες κ.ά). Ένα από τα σημαντικότερα θέματα είναι η ιστορική εξέλιξη και ο ρόλος που διαδραμάτισαν τα μεγάλα και τα μικρά μοναστήρια των νησιών από τα βυζαντινά χρόνια ως το τέλος του 20ού αιώνα. Στον συγκεκριμένο τόμο, που αφορά στα δύο από τα μικρότερα κατοικημένα Πριγκηπόννησα, με μεγάλα διαστήματα άγνωστης ιστορίας, απορεί κανείς πού βρέθηκε τόσο υλικό. Στην κυριολεξία ο Μήλλας δημιούργησε μια κιβωτό, όπου εναπόθεσε όλη την κληρονομιά της Πρώτης και της Αντιγόνης για να την βρουν οι ερχόμενες γενιές. Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο κεφάλαιο «Άνθρωποι της θάλασσας» με τις εκπληκτικές περιγραφές των ψαρεμάτων και τις πολυτιμότατες πληροφορίες για την αλιεία στην αλλοτινή ψαρομάνα Προποντίδα / Θάλασσα του Μαρμαρά σσ. 451-495.
Λέξεις - κλειδιά
Αλιεία, αλιεύματα.
Αντιγόνη / Μπουργκάζαντά, νησί.
Αρμενική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Βυζαντινά κατάλοιπα.
Βυζαντινή εποχή.
Βυζαντινοί άρχοντες.
Βυζαντινοί αυτοκράτορες.
Εικοστός αιώνας.
Ευεργέτες.
Θάλασσα του Μαρμαρά / Προποντίδα.
Θαλάσσιο περιβάλλον.
Θέρετρο.
Ισραηλιτική Κοινότητα Κωνσταντινουπόλεως.
Ιωακείμ Γ΄ Οικουμενικός Πατριάρχης.
Κοινωνική πρόνοια.
Κωνσταντινούπολη, ορθόδοξες εκκλησίες.
Μητρόπολη Πριγκιποννήσων.
Μητρόπολη Χαλκηδόνος, Οικ. Πατριαρχείο.
Μοναστήρια.
Οθωμανική εποχή.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Πριγκηπόννησα.
Πρώτη νησί / Κιναλίαντα.
Ρωμιοσύνη.
Χάρτης.
Χιώτες.
Ψαρότοποι.