Γουργιώτου, Η βυζαντινή Παναγία η Σικελιά στη Χίο [The byzantine church of the Virgin Mary the ‘Sikelia’ in Chios] (2013)
[Panorama's notes]