Γουργιώτου, Η βυζαντινή Παναγία η Σικελιά στη Χίο [The byzantine church of the Virgin Mary the ‘Sikelia’ in Chios] (2013)
[Panorama's notes]

Abbreviation
Γουργιώτου, Η βυζαντινή Παναγία η Σικελιά στη Χίο [The byzantine church of the Virgin Mary the ‘Sikelia’ in Chios] (2013)
Author
Kalliopi Gourgiotou
Title
Sicily and Panagia the ‘Sikeliā’ in Chios [in Greek]
Classification
Classification
Work by Member / Members.
Number of pages
6
Published in
Published in
www.apan.gr.
©:
ΚΓ και ΑΠΑΝ / KG and APAN
Key words
Aegean, Eastern.
Byzantine church construction.
Chios.
Genovese.
Late Byzantine period.
Michael VIII Palaeologus / Palaiologos.
Orthodox churches.
Palaeologan age / Palaiologan age.
Sicilian Vespers.
Sicily.