Βρυώνης, Η παρακμή του Ελληνισμού (1996)
[Bibliography]