Ιάκωβος (επιμ.) Ιγνάτιος ο Λέσβιος (1965)
[Bibliography]