Ιάκωβος (επιμ.) Ιγνάτιος ο Λέσβιος (1965)
[Bibliography]

Abbreviation
Ιάκωβος (επιμ.) Ιγνάτιος ο Λέσβιος (1965)
Form of publication
Book

Ιγνάτιος ο Λέσβιος, Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας. Ο Στυλοβάτης της Εθνικής Ανεξαρτησίας 1765-1828 Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος (επιμ.), («Αστήρ» Αλ. & Ε. Παπαδημητρίου, Αθήνα 1965)

Data
A volume dedicated to Ignatius, Metropolitan of Hungaro-Wallachia (Mytilene, Lesvos 1766-Pisa, Italy 1828) published in Athens in 1965.
Key words
Arta.
Bucharest.
Clergy, clergymen.
Filiki Etaireia / Philiki Etaireia.
Greek education.
Greek War of Independence, 1821.
Ignatius, Metropolitan of Hungaro-Wallachia.
Italy.
Late Ottoman period.
Learned clergy.
Lesbos / Lesvos.
Middle Ottoman period.
Mytilene, city.
Pisa, Pisans.
Trans-Danubian Principalities.
Wallachia.