Çetintas, Türk Mimari Anıtları (1952)
[Bibliography]