Çetintas, Türk Mimari Anıtları (1952)
[Bibliography]

Abbreviation
Çetintas, Türk Mimari Anıtları (1952)
Form of publication
Photographic Album

Sedat Çetintas, Türk Mimari Anıtları. Bursa’da Murad I ve Bayezid I Binaları (Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Rölöve Bürosu Yayımlarından – Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1952)

Key words
Architecture.
Bayezid I / Beyazıt I, sultan.
Murat I / Murad I.
Ottoman period.
Prussa / Bursa.