Ι Ε Ε  τ. ΣΤ΄  Ελληνισμός και Ρώμη (1976)
[Bibliography]