Υψηλάντης, Μετά την Άλωσιν 1453-1789 (1870)
[Bibliography]