Υψηλάντης, Μετά την Άλωσιν 1453-1789 (1870)
[Bibliography]

Abbreviation
Υψηλάντης, Μετά την Άλωσιν 1453-1789 (1870)
Form of publication
Book

Αλέξανδρος Κ. Υψηλάντης, Τα μετά την Άλωσιν 1453-1789 (εκδ. Αρχιμ. Γερμανός Αφθονίδης ο Σιναΐτης, Κωνσταντινούπολη 1870)

Key words
Constantinople / Istanbul.
Early Ottoman period.
Middle Ottoman period.