Μεχτίδης, «Η ανακάλυψη των Χετταίων» Θέματα Αρχαιολογίας τ. 1, τ. 1 (2017)
[Bibliography]

 
NAME LOCATION more
     
Central Anatolia
[Geography / Place]
TURKEY > ANATOLIA
Southeastern Anatolia
[Geography / Place]
TURKEY > ANATOLIA