Μεχτίδης, «Η ανακάλυψη των Χετταίων» Θέματα Αρχαιολογίας τ. 1, τ. 1 (2017)
[Bibliography]

Abbreviation
Μεχτίδης, «Η ανακάλυψη των Χετταίων» Θέματα Αρχαιολογίας τ. 1, τ. 1 (2017)
Form of publication
Article from a Periodical

Πέτρος Μεχτίδης, «Η ανακάλυψη των Χετταίων» Θέματα Αρχαιολογίας τόμος 1, τεύχος 1 (2017)

ISBN / ISSN
ISSN 2653-9292
Data

Petros Mechtidis, “The discovery of the Hittites” article in the scientific magazine Θέματα Αρχαιολογίας (themata-archaiologias.gr / themes-in-Archaeology.gr) published digitally in Greek, first volume (January-April 2017) pp. 82-89.

Abstract: “Travellers who toured Anatolia and Syria in the 19th and 20th centuries came in contact with traces of the unknown civilisation of the Hittites. They faced formidable problems in identifying not only the ruins or surviving inscriptions but in finding out the civilisation in which these belonged. Identifications moved throughout the eastern Mediterranean civilisations, even to the city of Pteria, mentioned by Herodotus. We had to reach 1872 and William Wright (1830-1889) to solve the mystery.”

Key words
Archaeology.
Asian Turkey.
Bronze Age.
Euphrates, river.
Hittite civilization.
Hittites.
Map.
Middle East.
Modern period.
Prehistoric art.
Syria.