Χριστοφιλοπούλου, Βυζαντινή Ιστορία Α΄ (1976)
[Bibliography]