Γουργιώτου, Η βυζαντινή Παναγία η Σικελιά στη Χίο (2013)
[Σημειώσεις Πανοράματος]

Συντομογραφία
Γουργιώτου, Η βυζαντινή Παναγία η Σικελιά στη Χίο (2013)
Συγγραφέας
Κάλλη Γουργιώτου
Τίτλος
Η Παναγία η Σικελιά της Χίου και η Σικελία
Χαρακτηρισμός
Χαρακτηρισμός
Εργασία μέλους / μελών.
Αριθμός σελίδων
6
Δημοσιευμένο σε
Δημοσιευμένο σε
www.apan.gr.
©:
ΚΓ και ΑΠΑΝ / KG and APAN
Περιεχόμενο
Παλαιολόγεια και Χιώτισσα, ίσως και λίγο «Φραγκοχιώτισσα» εξ Ιταλίας, μία μικρή μοναχική εκκλησία, χτισμένη με φροντίδα πριν από εφτακόσια τόσα χρόνια, φέρει το παράξενο προσωνύμι της Σικελιάς. Αυτό το ασυνήθιστο προσωνύμιο (σε συνδυασμό με το πανοραμικό ταξίδι στη Σικελία) ήταν το έναυσμα που οδήγησε την Κάλλη Γουργιώτου να ερευνήσει το θέμα. Ευτυχώς, η Χίος διαθέτει την εξαιρετική Βιβλιοθήκη Κοραή, αλλά και μία πλουσιότατη βιβλιογραφία. Κι έτσι, έχουμε μία συνοπτική αλλά πλήρη παρουσίαση ενός κομψού βυζαντινού ναού στην ύπαιθρο της Χίου. Και η γοητευτικότερη εκδοχή, την οποία υιοθετεί η ΚΓ, είναι ότι αυτή η ομορφοκκλησιά συνδέεται όχι μόνο με τη Σικελία, αλλά και με τον Σικελικό Εσπερινό, την εξέγερση του 1282, για την οποία είχαν εργαστεί υπογείως τόσο ο Μιχαήλ Η΄ ο Παλαιολόγος όσο και ο Γενοβέζος κουνιάδος του, ο πιθανότερος κτήτορας της Σικελιάς.
Το άρθρο συνοδεύεται από φωτ και βιβλιογραφία. >>> Δείτε και φωτ στο Συνοδευτικό Υλικό
Λέξεις - Κλειδιά
Αιγαίο Ανατολικό.
Βυζαντινή ναοδομία.
Γενοβέζοι.
Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος.
Ορθόδοξες εκκλησίες.
Παλαιολόγεια εποχή.
Σικελία.
Σικελικός Εσπερινός.
Ύστερη Βυζαντινή περίοδος.
Χίος.