Υψηλάντης, Μετά την Άλωσιν 1453-1789 (1870)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Υψηλάντης, Μετά την Άλωσιν 1453-1789 (1870)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Αλέξανδρος Κ. Υψηλάντης, Τα μετά την Άλωσιν 1453-1789 (εκδ. Αρχιμ. Γερμανός Αφθονίδης ο Σιναΐτης, Κωνσταντινούπολη 1870)

Λέξεις - κλειδιά
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Πρώιμη Οθωμανική περίοδος.