Ιάκωβος (επιμ.) Ιγνάτιος ο Λέσβιος (1965)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Ιάκωβος (επιμ.) Ιγνάτιος ο Λέσβιος (1965)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Ιγνάτιος ο Λέσβιος, Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας. Ο Στυλοβάτης της Εθνικής Ανεξαρτησίας 1765-1828 Μητροπολίτης Μυτιλήνης Ιάκωβος (επιμ.), («Αστήρ» Αλ. & Ε. Παπαδημητρίου, Αθήνα 1965)

Στοιχεία
Αναμνηστική έκδοση με αφορμή τη μετακομιδή από την Ιταλία και ταφή στη Μυτιλήνη, στις 28 Οκτωβρίου 1962, του σεπτού σκηνώματος του Μητροπολίτη Ουγγροβλαχίας Ιγνατίου του Λέσβιου (Μυτιλήνη 1766-Πίζα 1828). Σύνολο σελ. 238.
Λέξεις - κλειδιά
Αγώνας 1821.
Άρτα.
Βλαχία.
Βουκουρέστι.
Ελληνική παιδεία.
Ιγνάτιος, Μητροπολίτης Ουγγροβλαχίας.
Ιταλία.
Κλήρος, κληρικοί.
Λέσβος.
Λόγιοι ιερωμένοι.
Μέση Οθωμανική περίοδος.
Μυτιλήνη, πόλη.
Παραδουνάβιες Ηγεμονίες.
Πίζα / Πιζάνοι.
Ύστερη Οθωμανική περίοδος.
Φιλική Εταιρεία.