Çetintas, Türk Mimari Anıtları (1952)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Çetintas, Türk Mimari Anıtları (1952)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Φωτογραφικό Λεύκωμα

Sedat Çetintas, Türk Mimari Anıtları. Bursa’da Murad I ve Bayezid I Binaları (Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğü Rölöve Bürosu Yayımlarından – Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1952)

Στοιχεία
Çetintas, Τουρκικά Αρχιτεκτονικά Μνημεία. Οθωμανική εποχή. Κτήρια Μουράτ Α΄ και Μπαγιαζτ Α΄στην Προύσα (1946) [στα τουρκικά].
Λέξεις - κλειδιά
Αρχιτεκτονική.
Μουράτ A΄ / Μουράντ Α΄.
Μπαγιαζίτ Α΄ / Βαγιαζίτ Α΄, σουλτάνος.
Οθωμανική εποχή.
Προύσα / Μπούρσα / Bursa.