Μεχτίδης, «Η ανακάλυψη των Χετταίων» Θέματα Αρχαιολογίας τ. 1, τ. 1 (2017)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Μεχτίδης, «Η ανακάλυψη των Χετταίων» Θέματα Αρχαιολογίας τ. 1, τ. 1 (2017)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Άρθρο σε περιοδικό

Πέτρος Μεχτίδης, «Η ανακάλυψη των Χετταίων» Θέματα Αρχαιολογίας τόμος 1, τεύχος 1 (2017)

ISBN / ISSN
ISSN 2653-9292
Στοιχεία

Άρθρο δημοσιευμένο στο τετραμηνιαίο επιστημονικό ηλεκτρονικό περιοδικό Θέματα Αρχαιολογίας

Περίληψη: «Οι περιηγητές που ταξίδεψαν τον 19ο και 20ό αιώνα στη Μικρά Ασία και τη Συρία ήρθαν σε επαφή με τα ίχνη τού μέχρι τότε άγνωστου πολιτισμού των Χετταίων. Αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα στην ταύτιση όχι μόνο των ερειπίων ή των σωζόμενων επιγραφών αλλά και στην εύρεση του ίδιου του πολιτισμού στον οποίον ανήκαν τα κατάλοιπα. Οι ταυτίσεις σχετίζονταν με όλο το φάσμα των πολιτισμών της Ανατολικής Μεσογείου αλλά και με την πόλη Πτερία, η οποία αναφέρεται από τον Ηρόδοτο. Η επιστημονική έρευνα χρειάστηκε να περιμένει ως το 1872 και τον Βρετανό οριενταλιστή William Wright (1830-1889) για να δει να λύνεται το μυστήριο σχετικά με την ταυτότητα του αναδυόμενου από την λήθη του χρόνου πολιτισμού των Χετταίων».

Λέξεις - κλειδιά
Αρχαιολογία.
Ασιατική Τουρκία.
Εποχή Χαλκού.
Ευφράτης ποταμός.
Μέση Ανατολή.
Προϊστορική τέχνη.
Σύγχρονη εποχή.
Συρία.
Χάρτης.
Χετταίοι.
Χιττιτικός πολιτισμός.