Πασαδαίος, Πατριαρχικός Οίκος τ. Α΄ (1995)
[Bibliography]

Abbreviation
Πασαδαίος, Πατριαρχικός Οίκος τ. Α΄ (1995)
Form of publication
Book

Αριστείδης Α. Πασαδαίος, Ο Πατριαρχικός Οίκος του Οικουμενικού Θρόνου. Απ’ αρχής έως την καταστροφή του τ. Α΄ (Εκδόσεις Παρουσία, 2η έκδ. Αθήνα 1995)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7601-29-7
First edition
Publisher of first edition
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου
Place of publication of first edition
Θεσσαλονίκη
Date of publication of first edition
1976
Data
Aristeidis A. Pasadaios, The Patriarchal seat of the ecumenical throne: from the beginning until its destruction, vol.1 (in Greek) is an architectural study of the buildings which housed the Ecumenical Patriarchate from the institution’s beginnings in early Byzantine times until the period when the patriarchal see was moved (1453-1600) and the destruction by fire of a large part of the buildings connected with the patriarchal residence in the Phanar in 1941. List of illustrations p 9. List of plates p 10. Abbreviations and Bibliography: Greek pp 11-14 and non-Greek pp 15-20. Forward pp 21-23. Part 1 [covering the Byzantine period]: Chapter 1: “The formation of the patriarchal seat” pp 25-39, Chapter 2: “Towards the completion of the patriarchal seat” pp 40-55, Chapter 3: “Historical evidence” pp 56-65, Chapter 4: “The Patriarchal buildings to the south of Hagia Sophia” pp 66-75, Chapter 5: “The last years of the Byzantine period” pp 76-80. Part 2 [covering the period after the Ottoman conquest]: Chapter 1: “The Patriarchal seat at Pammakaristos Monastery” pp 81-100, Chapter 2: “The ‘homeless’ ecumenical patriarchate” pp 101-104, Chapter 3: “The patriarchal seat in the 17th century” pp. 105-113, Chapter 4: “The patriarchal seat in the 18th century” pp 114-135, Chapter 5: “The patriarchal seat in the 19th and 20th century” pp 136-149. Résumé (summary and conclusions in French) pp 151-160. Plates with 12 drawings of the buildings which constituted the patriarchal seat during different periods, after p. 160. Informative drawings and BW phot within the text. Total pages 162 and 12 two- and four-page inserts with drawings. See also the second volume by the same author: Pasadaios, Patriarchal seat vol. 2 (1995), in which he deals with the patriarchal seat in the Phanar from the destruction in 1941 to the construction of the new complex between the years 1987-89. The author was responsible for the architectural plans and supervision.
Key words
Architecture.
Byzantine institutions.
Byzantine period.
Constantinople / Istanbul.
Constantinople / Polis / Istanbul.
Ecclesiastical buildings.
Ecumenical Patriarchate.
Ecumenical Patriarchate, 20th c..
Fener, neighborhood.
Fires.
Holy Wisdom of God / Hagia Sophia.
Modern period.
Old City, Istanbul.
Ottoman period.
Pammakaristos Monastery.
Pasadaios, Aristeidis, architect.