Πασαδαίος, Πατριαρχικός Οίκος τ. Α΄ (1995)
[Βιβλιογραφία]

Συντομογραφία
Πασαδαίος, Πατριαρχικός Οίκος τ. Α΄ (1995)
Μορφή Εντύπου / Δημοσιεύματος
Βιβλίο

Αριστείδης Α. Πασαδαίος, Ο Πατριαρχικός Οίκος του Οικουμενικού Θρόνου. Απ’ αρχής έως την καταστροφή του τ. Α΄ (Εκδόσεις Παρουσία, 2η έκδ. Αθήνα 1995)

ISBN / ISSN
ISBN 960-7601-29-7
Αρχική έκδοση
Α΄ έκδ.: Εκδότης / Φορέας
Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου
Τόπος Α΄ έκδ.
Θεσσαλονίκη
Χρόνος Α΄ έκδ.
1976
Στοιχεία
Αρχιτεκτονική μελέτη που παρουσιάζει την μορφή των κτιρίων όπου στεγαζόταν ο οργανισμός του Οικουμενικού Πατριαρχείου από τις απαρχές της σύστασής του (την πρώιμη Βυζαντινή περίοδο) μέχρι την εποχή των μετακινήσεων της πατριαρχικής έδρας (1453-1600) και την καταστροφή μεγάλου μέρους των κτισμάτων του Πατριαρχικού Οίκου στο Φανάρι από την πυρκαγιά του 1941. Κατάλογος Εικόνων σ. 9. Κατάλογος Πινάκων σ. 10. Συντμήσεις και Βιβλιογραφία (ελληνική) σσ. 11-14 και (ξενόγλωσση) σσ. 15-20. Προλεγόμενα σσ. 21-23. Μέρος Πρώτον [αναφέρεται στην Βυζαντινή εποχή]: Κεφάλαιον Α': «Συγκρότηση του Πατριαρχικού Οίκου» σσ. 25-39, Κεφάλαιον Β': «Προς συμπλήρωση του Πατριαρχικού Οίκου» σσ. 40-55, Κεφάλαιον Γ': «Ιστορικές μαρτυρίες» σσ. 56-65, Κεφάλαιον Δ': «Τα προς νότο της Αγίας Σοφίας πατριαρχικά κτίρια» σσ. 66-75, Κεφάλαιον Ε': «Τα τελευταία χρόνια της Βυζαντινής περιόδου» σσ. 76-80. Μέρος Δεύτερον [αναφέρεται στη μετά την Άλωση εποχή]: Κεφάλαιον Α': «Ο Πατριαρχικός Οίκος στη Μονή Παμμακαρίστου» σσ. 81-100, Κεφάλαιον Β': «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο ‘άστεγον’» σσ. 101-104, Κεφάλαιον Γ': «Ο Πατριαρχικός Οίκος κατά τον 17ον αιώνα» σσ. 105-113, Κεφάλαιον Δ': «Ο Πατριαρχικός Οίκος κατά τον 18ον αιώνα» σσ. 114-135, Κεφάλαιον Ε': «Ο Πατριαρχικός Οίκος κατά τον 19ον και 20όν αιώνα» σσ. 136-149. Résumé (περίληψη και συμπεράσματα στα γαλλικά) σσ. 151-160. Πίνακες με 12 σχέδια των κτιρίων όπου στεγαζόταν ο Πατριαρχικός Οίκος, στις διάφορες χρονικές περιόδους, μετά τη σ. 160. Κατατοπιστικά σχέδια και BW φωτ εντός των κεφαλαίων. Σύνολο σελ. 162 και 12 ένθετα δισέλιδα και τετρασέλιδα σχέδια. Δες και Πασαδαίος, Πατριαρχικός Οίκος τ. Β΄ (1995), όπου ο μελετητής ασχολείται με τον Πατριαρχικό Οίκο στο Φανάρι από την καταστροφή τού 1941 έως την ανοικοδόμηση του νέου συγκροτήματος (για την οποία είχε ο ίδιος την ευθύνη της εκπόνησης των αρχιτεκτονικών σχεδίων και της επίβλεψης), μεταξύ των ετών 1987-89.
Λέξεις - κλειδιά
Αγία του Θεού Σοφία.
Αρχιτεκτονική.
Βυζαντινή εποχή.
Βυζαντινοί θεσμοί.
Εκκλησιαστικά κτίσματα.
Κωνσταντινούπολη / Πόλη / Ιστανμπούλ.
Κωνσταντινούπολις / Κωνσταντινούπολη / Πόλις / Πόλη.
Μονή Παμμακαρίστου.
Οθωμανική εποχή.
Οικουμενικό Πατριαρχείο.
Οικουμενικό Πατριαρχείο, 20ός αι..
Παλαιά Πόλη.
Πασαδαίος Αριστείδης, αρχιτέκτονας.
Πατριαρχικός Οίκος.
Πυρκαγιά.
Σύγχρονη εποχή.
Φανάρι / Φενέρ / Fener, συνοικία.