Βρυώνης, Μηχανισμός καταστροφής (2007)
[Bibliography]

Abbreviation
Βρυώνης, Μηχανισμός καταστροφής (2007)
Form of publication
Book

Σπύρος Βρυώνης, Ο μηχανισμός της καταστροφής. Το τουρκικό πογκρόμ της 6ης -7ης Σεπτεμβρίου 1955 και ο αφανισμός της Ελληνικής Κοινότητας της Κωνσταντινούπολης, Παναγιώτης Σουλτάνης (εκδ. επιμ.), Λευτέρης Γιαννακουδάκης (μτφρ.) (Βιβλιοπωλείον της ‘Εστίας’ Ι. Δ. Κολλάρου & ΣΙΑΣ Α.Ε., greekworks.com, Αθήνα 2007)

ISBN / ISSN
ISBN 978-960-05-1302-8
First edition
Title of first edition
Speros Vryonis, Jr., The Mechanism of Catastrophe
Publisher of first edition
greekworks.com
Place of publication of first edition
New York
Date of publication of first edition
2005
Data
This is the Greek translation (Athens 2007) of Speros Vryonis, Jr.,The Mechanism of Catastrophe: The Turkish Pogrom of September 6–7, 1955, and the Destruction of the Greek Community of Istanbul (greekworks.com, New York 2005). For details see: Vryonis, Mechanism (2005)
Key words
Acts of vandalism.
Archives.
Asian Istanbul.
Bosphorus / Bosphoros / Bosporos.
British Archives.
Cyprus Question.
Destruction of monuments.
Diplomacy.
Hagiasma.
Household.
Human rights – violations.
Istanbul, 20th c.
Istanbul, Greek Orthodox cemeteries.
Istanbul, Greek Orthodox professionals.
Istanbul, Old City.
Istanbul, Orthodox churches.
Karamanles, Konstantinos, politician.
Menderes Adnan, politician.
Monasteries.
Pege Monastery, Balıklı.
Pera / Beyoğlu.
Photographic archives.
Pillage.
Robbery of heirlooms.
Romiosyne.
School.
September Pogrom, 1955.
Şişli.
Tarabya / Therapeia.
Taxim Square / Taksim.
Turkish archives.
Turkish nationalism.
Turkish policies.
Twentieth century.
Upper Bosphorus.
Zappeion Parthenagogeion, School for Girls Const..