Βρυώνης, Μηχανισμός καταστροφής (2007)
[Bibliography]