Στάθη (επιμ.), Ρωμιοί στην Υψηλή Πύλη (2002)
[Bibliography]