Κορομηλά, Μαρία των Μογγόλων (2008)
[Bibliography]