Κορομηλά, Μαύρη Θάλασσα (2001)
[Bibliography]

 
NAME SUBJECT more
     
Atasoy, Amisos (1997)
Bănescu, Duchés Byzantins (1946)
Bass, “Jassi Ada Ship”, Thracia Pontica Ι (1982)
Bounegru, «Éléments ethniques sud-Thraces», Αρχαία Θράκη Κομοτηνή '92-'97, τ. Α´ (1997)
Chadwick, Mycenaean World (1976)
Foucher (ed), Fragments d’ Europe (1993)
Hampartumian, “Archaeology of Istria”, Αρχείον Πόντου 35 (1979)
Karyshkovskij, Klejman, The City of Tyras (1994)
Marazov (ed.), The Wealth of the Thracians. (1998)
Parker, Geography of Russia (1968)
Runciman, History of the First Bulgarian Empire (1930)
Svoronos, «Stylides, ancres hierae, aphlasta…» (1914)
Μουσείο της Φιλικής Εταιρείας, Οδησσός (1994)
Μπακαλάκης, Ο Θρήνος της Χηλής (1988)
Rădulescu, Bitoleanu, History of Dobruja (1984) Danube Delta
Moravcsik (ed.), Porphyrogenitus, Administrando I (DOT 1, 1967) ISTANBUL
Δούκας, Βυζαντινοτουρκική Ιστορία (1997) ISTANBUL
Λέων Διάκονος, Ιστορία (2000) ISTANBUL
Heather, Goths and Romans (1994) Region of East Macedonia and Thrace
Λακίδης, Ιστορία Βιζύης και Μηδείας (1899) Vize District
Arsenieva, «Tanais, carrefour ethnique et économique» Les Villes Grecques de la Mer Noire (1993) Αζοφική
Ashla, Τα Μαριουπολίτικα, Τραγούδια (1994) Αζοφική
Auty, Obolensky (eds), Russian History (1976) Αζοφική
Avant les Scythes (1979) Αζοφική
Williams, Ogden, Greek Gold (1994) Αζοφική
Κορομηλά, Οδυσσέας (1988) Αζοφική
Σιφναίου, Έλληνες έμποροι στην Αζοφική (2009) Αζοφική
Χασιώτης (επιστ. επιμ.), Οι Έλληνες της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης (1997) Αζοφική
Μήλλας, Σφραγίδες Χαλκηδόνος – Δέρκων (2000) Βόσπορος
Millar, Roman Empire and its Neighbours (1981) Δούναβης ποταμός
  • (1 - 30 of 102)